SEEDEV - Agricultural Consultancy
+381 11 404 50 77
seedev@seedev.org

Tim

Home » Tim

NAŠ TIM

team
Ivana Dulić Marković
Direktor
Doktor biotehničkih nauka, inžinjer I magistar poljoprivrede u oblasti voćartva I zaštite bilja. Ivana ima 15 godina istraživačkog iskustva u Institutu za voćarstvo u Čačku I 12 godina kao konsultant na projektima u Srbiji, Zapadnom Balkanu i Kavkazu. Nekoliko godina Ivana je bila kreator politike u Zavodu za genetičke resurse i Ministarstvu poljoprivrede. Njena ekspertiza su poljoprivredna politika, koncept konkurentnosti i fitosanitarna pitanja.
team
Goran Živkov
Programski Direktor
Bivši pomoćnik ministra i ministar poljoprivrede Srbije. Međunarodni konsultant sa bogatim iskustvom u kreiranju politika i planiranju strategija u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Pružao je tehničku pomoć u Srbiji i mnogim drugim zemljama za razne organizacije, poput USAID-a, FAO-a, Svetske banke, IFC-a, UNDP-a i EU. Bio je glavni pregovarač Srbije sa EU i STO u oblasti poljoprivrede. Njegove specijalizacije uključuju poljoprivrednu politiku, razvoj lanca vrednosti i finansiranje poljoprivrede. Goran je član Upravnog odbora ProCredit banke a.d. Beograd.
team
Dragana Tar
Konsultant
Karijeru razvijala u oblastima zaštite životne sredine, lokalnog razvoja i osnaživanju marginalizovanih grupa. Radi na poboljšanju ekonomske budućnosti i društvenog uključivanja stanovnika sela. Osmislila i realizovala niz treninga i procesa za razvoj planiranja i poslovanja nevladinog sektora i grupa poljoprivrednika. Od 2006e radi na projektima podrške razvoju kvaliteta u poljoprivredi, a posebno razvoju i zaštiti tradicionalnih proizvoda. Magistrirala na Institutu za društvene studije Erazmus Univerziteta, programu politike alternativnog razvoja. Zalaže se da i mala rešenja, posebno kao deo lokalnog znanja, dobiju prostor da nose značajne promene.
team
Aleksandra Marković
Ofis amdinistrator
Nakon studija etnologije i antropologije, radila na projektima izučavanja tradicionalne kulture i očuvanja kulturnog nasleđa, kao i edukacije dece školskog uzrasta o lokalnim narodnim kulturama. Od 2011. godine vodi SEEDEV kancelariju i angažovna je na pravno-administrativnim poslovima, komunikaciji sa klijentima i koordinaciji, organizaciji skupova i konferencija, kao i na projektima zaštite geografskog porekla tradicionalnih proizvoda i ruralnog razvoja.
team
Filip Paunović
Analitičar
Diplomirao 2017. godine na Fakultetu organizacionih nauka, na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Postao član SEEDEV tima kao analitičar u avgustu 2018. godine. Filip se specijalizira za analize trendova proizvodnje i trgovine kao i analize konkurentnosti poljoprivrede.