Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

Tag Archives: UNDP

Home / Posts tagged "UNDP"

Obuka trenera za pripremu aplikacija za grantove IPARD fonda

Pod vođstvom ekspertskog tima SEEDEV, a u partnerstvu sa Georg konsaltingom – jednom od vodećih hrvatskih kompanija u oblasti priprema projekata finansiranih iz EU fondova, održana je obuka trenera za pripremu aplikacija za grantove IPARD fonda. Obuka je održana u Bosni i Hercegovini, a uz pomoć Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

 

Učesnici obuke bili su budući kreatori IPARD politike ove susedne zemlje, Predstavnici državnih i  obrazovnih institucija, savetodavnih službi, banaka, kompanija i međunarodnih organizacija. Oni su tokom desetodnevnog treninga upoznati sa detaljnim analizama poljoprivrednih kultura različitih sektora, principima funkcionisanja pretpristupnih fondova u oblasti poljoprivrede, sve sa akcentom na praktične korake koji se preduzimaju prilikom apliciranja za sredstva iz IPARD-a.

 

Poslovno planiranje, konkretizovano na praktičnom primeru bilo je u fokusu obuke koja je učesnicima pružila predmetna znanja i informacije, neophodne za učešće u složenom procesu IPARD apliciranja.

 

IPARD trening u Srebrenici

Održani treninzi izvozno orijentisanim kompanijama iz agrobiznis sektora

Dvodnevni treninzi održavaju se u okviru projekta „Pomoć za trgovinu“ koji sprovodi UNDP, a finansira Ruska Federacija, a čiji je cilj da promoviše inkluzivni rast kroz promociju proizvodnih kapaciteta i konkurentnosti poljoprivrednog sektora u Srbiji. Radionice je od 27. septembra do 15. oktobra prošlo preko 50 učesnika selektovanih od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

 

Eksperti SEEDEV-a i MENA groupa-a su u saradnji sa državnim institucijama održali tri dvodnevna treninga u Klubu poljoprivrednika. Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa konceptom analize konkurentnosti i konkurentnošću Srbije, trendovima trgovine sa Ruskom Federacijom, maloprodajnim sektorom u Rusiji i zemljama Balkana, procedurama izvoza i propratnom dokumentacijom, fitosanitarnim i veterinarskim procedurama, principima izrade Go-to-Market strategije, kao i sa poslednjim informacijama o IPARD programu, njegovim merama i procedurama.

 

Treneri su bili bili: Dragana Tar, Ivana Dulić Marković, Tamara Živadinović, Goran Živkov i Đorđe Teofilović, dok su gostujući predavači bili: Zoran Janjatović, pomoćnik ministra za ruralni razvoj i šef upravljačkog tela za IPARD, Nenad Milojević, načelnik fitosanitarne inspekcije i Siniša Kotur, šef odseka međunardnog prometa u Upravi za veterinu.

 

This slideshow requires JavaScript.