Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

Tag Archives: poslovni plan

Home / Posts tagged "poslovni plan"

Obuka trenera za pripremu aplikacija za grantove IPARD fonda

Pod vođstvom ekspertskog tima SEEDEV, a u partnerstvu sa Georg konsaltingom – jednom od vodećih hrvatskih kompanija u oblasti priprema projekata finansiranih iz EU fondova, održana je obuka trenera za pripremu aplikacija za grantove IPARD fonda. Obuka je održana u Bosni i Hercegovini, a uz pomoć Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

 

Učesnici obuke bili su budući kreatori IPARD politike ove susedne zemlje, Predstavnici državnih i  obrazovnih institucija, savetodavnih službi, banaka, kompanija i međunarodnih organizacija. Oni su tokom desetodnevnog treninga upoznati sa detaljnim analizama poljoprivrednih kultura različitih sektora, principima funkcionisanja pretpristupnih fondova u oblasti poljoprivrede, sve sa akcentom na praktične korake koji se preduzimaju prilikom apliciranja za sredstva iz IPARD-a.

 

Poslovno planiranje, konkretizovano na praktičnom primeru bilo je u fokusu obuke koja je učesnicima pružila predmetna znanja i informacije, neophodne za učešće u složenom procesu IPARD apliciranja.

 

IPARD trening u Srebrenici