Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

Konkurentnost poljoprivrede Srbije

Home / Konkurentnost poljoprivrede Srbije
Pages from Konkurentnost poljoprivrede Srbije-net

Pred vama je je analiza konkurentnosti za 37 poljoprivrednih proizvoda, sa prikazom osnovnih
konkuretnstkih pozicija za 19 najzančajnijih proizvoda i elementa koji na nju utiču, gde je fokus stavljen na
dva najvažnija faktora – tržište kredita i tržište zemljišta. Pored toga analiza identifikuje i osnovne
poljoprivredne trendove u svetu i okruženju.
Analiza nema samo za cilj merenje trenutne konkurentske pozicije, već i da pomogne da se definišu
uspešne strategije povećanja konkurentnosti na osnovu iznetih zaključaka.
Namenjena je kreatorima agrarne politike da mogu da donesu dobre upravljačke odluke i definišu dobre
pregovaračke pozicije, privrednicima i poljoprirednicima da donesu dobre poslovne odluke i
zainteresovanim građanima da mogu da razumeju poljoprivredno okruženje.
Dokument pred vama je sažetak svih osnovnih poruka u formatu pogodnom za čitanje, dok celokupna
analiza sadrži preko 1.500 grafikona i poruka (u PPT formatu) i sastavni je deo ove celokupnog projekta.
SEEDEV je razvio posebnu meodologiju koristeći kako ranija teorijska i metodološka saznanja, tako i svoja
praktična iskustva iz prethonih istraživanja, oslanjajući se podrbno na činjenicu da danas postoji veliki broj
podataka o trgovini, proizvodnji, prinosima, zasejanim površinama, grlima stoke, subvencijama, cenama i
ostalim predmetima analize. Kombinacijom naučnog tumačenja rezultata dobijenih analizom velikog broja
podataka, intervjua sa ključnim učesnicima u tržišnom lancu, kreatorima politika i stručnjacima kao i
stečenog praktičnog iskustva, došlo se do analize koja je pred vama.
Analizu je radio tim konsultanske kuće SEEDEV tokom proleća 2017. godine.


Project Details
Datum 26 Dec 2017 Kategorije Studija Autor SEEDEV Klijent Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine republike Srbije
Studija