Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

Budućnost sela u Srbiji

Home / Budućnost sela u Srbiji
Buducnost sela u Srbiji_Page_001

Studija “Budućnost sela u Srbiji” realizovana je u saradnji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednice Vlade za evropske integracije i SEEDEV-a. Studija je deo aktivnosti Projekta “Podrška unapređenju socijalne inkluzije u Srbiji” koju finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u okviru podrške Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalne inkluzije i primeni preporuke zasnovane na najboljoj evropskoj praksi. Studija je realizovana kao deo šireg procesa analiza uticaja javnih politika čiji je cilj promocija, kreiranje i bolja primena javnih politika socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva u Republici Srbiji.

Cilj Studije je da kroz multidisciplinarni pristup analizira trenutno stanje, oslika heterogenost ruralnog prostora i različitost položaja za različite grupe stanovništva, te da na osnovu toga izdvoji potencijale i predloži preporuke za strateške pravce delovanja ka povećanju kvaliteta života stanovništva na selu.

U pripremi Studije korišćena su postojeća nacionalna i EU dokumenta i izvršena pretraga specifičnih podataka u registrima i bazama podataka (EU Comtrade, FAO, World Bank, Euorstat, Republički zavod za statistiku). Dostupnost podataka je, pre svega, ograničena činjenicom da zvanična statistika u Srbiji prepoznaje samo dva tipa naselja: gradsko i ostalo, pa se najčešće pri izvođenju podataka za ruralna područja uzima u obzir kategorija “ostalo” koja nije dovoljno precizna. Pored toga, u vreme pisanja Studije većina podataka iz popisa stanovništva 2011. godine nije bila dostupna.

Studija koja je pred vama je pisana jednostavnim načinom sa mnoštvom preporuka, bilo u formi naslova određenih paragrafa ili istaknutog u samom tekstu. Time želimo da poruke budu još jasnije, jer verujemo da sela zaista imaju šansu i da su ona potrebna Srbiji i građanima Srbije i jer verujemo da dosadašnji pristup idealizovanja, naricanja i nečinjenja mora biti promenjen u politiku koja će ljudima govoriti istinu, vući hrabre i pametne poteze i biti, pre svega, dosledna i konstruktivna u njenom sprovođenju.


Project Details
Datum 19 Aug 2015 Kategorije Studija Autor SEEDEV Klijent Vlada Republike Srbije
Studija