Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

Analiza stanja i preporuke za razvoj poljoprivrede i sela u gradskoj opštini Lazarevac

Home / Analiza stanja i preporuke za razvoj poljoprivrede i sela u gradskoj opštini Lazarevac
Pages from Analiza stanja i preporuke za razvoj poljoprivrede i sela u Gradskoj opstini Lazarevac[1]

Studija o trendovina i preporukama u poljoprivredi i ruralnom razvoju nastala je kao aktivnost na projektu „Seenet – translokalna mreža za saradnju između Italije i jugoistočne Evrope“ koji podstiče dijalog između zemalja, ustanova i lokalnih zajednica jugoistočne Evrope, a sve u cilju efikasnog lokalnog razvoja teritorija uključenih u Program. Program sprovodi Oxfam Italija, a opština Lazarevac je jedan od konstituenata i korisnika projekta.

Studija je nastala kao potreba da se istraže specifičnosti, dobre i loše strane poljoprivrednog i ruralnog razvoja u opštini sa ciljem definisanja mera i politika koje će imati najveći ekonomski i socijalni efekat za razvoj Lazarevca i njegove stanovnike. Pored koristi koji imaju donosioci politika, isto tako i ostali učesnici u poljoprivredi u opštini imaju koristi od ove analize stanja, jer mogu da ocene gde su u poređenju sa ostalima, koje su im dobre, a koje loše strane i da na osnovu toga naprave svoje lične poslovne strategije. Upravo je zato Studija koncipirana kao analitički prikaz razvojnog konteksta u okruženju, iz kog su onda izdvojene preporuke za unapređenje konkuretntnosti i socio-ekonomskog života u Lazarevcu.

U pripremi Studije korišćene su sledeće metode – istraživanje postojećih dokumenata, nalaženje specifičnih podataka u registrima i bazama podataka, strukturisane intervjui s odabranm osobama, studije slučaja i radionice.

Autori se posebno zahvaljuju Projektnom centru i opštini Lazarevac na pomoći u organizovanju poseta, sastanaka i radionica na izuzetnom profesionalizmu, kao i na tome što su svoje znanje i informacije nesebično delili sa autorskim timom.


Project Details
Datum 19 Aug 2015 Kategorije Studija Autor SEEDEV Klijent opština Lazarevac
Studija