Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

Analiza poljoprivrednog sektora Zapadnobačkog okruga

Home / Analiza poljoprivrednog sektora Zapadnobačkog okruga
poljoprivreda

Studija ’’Sektorska analiza poljoprivrede u opštinama Odžaci i Kula’’ nastala je kao aktivnost na projektu prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije a sprovedenog sa strane Srbije saradnjom Nacionalne alijanse za loklani ekonomski razvoj i opština Odžaci i Kula. Opšti cilj projekta je unapređenje konkurentnosti i održivog ekonomskog rasta u pograničnim opštinama, gde je poljoprivreda identifikovana kao sektor koji može značajno doprineti ovom cilju.

Studija je nastala kao potreba da se istraže specifičnosti, dobre i loše strane poljoprivrede u opštinama Odžaci i Kula posmatrajući trendove i procese horizontalno – sektorski i vertikalno – duž tržišnog lanaca. Ipak osnovni cilj izrade Studije je da pomogne kreatorima politike u definisanja mera i politika koje će imati najveći ekonomski i socijalni efekat za razvoj poljoprivrede Odžaka i Kule i njegove stanovnike. Pored koristi koji imaju donosioci politika, isto tako i ostali učesnici u poljoprivredi u opštini imaju koristi od ove analize stanja, jer mogu da ocene gde su u poređenju sa ostalima, koje su im dobre, a koje loše strane i da na osnovu toga naprave svoje lične poslovne strategije. Upravo je zato Studija koncipirana kao analitički prikaz poljoprivrednog razvoja u kontekstu okruženja, iz kog su onda izdvojene preporuke za unapređenje poljoprivrede i tržišnog lanaca, kao i specifično za privlačenje investicija u poljoprivredu i prehrambenu industriju.

U pripremi Studije korišćene su sledeće metode – istraživanje postojećih dokumenata, nalaženje i obrada specifičnih podataka u registrima i bazama podataka, strukturisani intervjui s odabranm osobama, studije slučaja i radionice.

Autori se posebno zahvaljuju opštinama Odžaci i Kula, kao i Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj na pomoći u organizovanju poseta, sastanaka i radionica na izuzetnom profesionalizmu, kao i na tome što su svoje znanje i informacije nesebično delili sa autorskim timom.


Project Details
Datum 19 Aug 2015 Kategorije Studija Autor SEEDEV Klijent NALED
Studija