Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

Analiza konkurentnosti opštine Kikinda za privlačenje investicija (2015)

Home / Analiza konkurentnosti opštine Kikinda za privlačenje investicija (2015)
Konkurentnost Kikinda

Analiza konkurentnosti za privlačenje investicija ima za cilj da pomogne direktnim učesnicima na tržištu – bilo da u njoj već rade ili tek nameravaju da u nju ulažu – da:

  • Razumeju trendove i promene u okruženju i na osnovu njih donesu dugoročne poslovne odluke;
  • Sagledaju gde su u odnosu na druge učesnike na tržištu;
  • Vide potencijale za investiranje.

Takođe, Analiza treba da pomogne kreatorima politike da:

  • Bolje razumeju kretanja i trendove koji se odigravaju u njihovom okruženju i samim tim budu u stanju da kreiraju kvalitetniju politiku i poslovnu klimu;
  • Svoje delovanje uporede sa primerima dobre prakse u privlačenju investicija i kreiranju poslovnog okruženja u poljoprivredi;
  • Dođu do (novih) argumenata kojima će istaći snagu svojih potencijala u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji;
  • Kvalitetnije promovišu svoje potencijale.


Project Details
Datum 19 Aug 2015 Kategorije Studija Autor SEEDEV Klijent USAID Srbija
Studija