Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

Info

Home / Info
IPARD_ciklus_final_wide

Obuka trenera za pripremu aplikacija za grantove IPARD fonda

Pod vođstvom ekspertskog tima SEEDEV, a u partnerstvu sa Georg konsaltingom – jednom od vodećih hrvatskih kompanija u oblasti priprema projekata finansiranih iz EU fondova, održana je obuka trenera za pripremu aplikacija za grantove IPARD fonda. Obuka je održana u Bosni i Hercegovini, a uz pomoć Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.   Učesnici obuke bili

Read More
dav

Održani treninzi izvozno orijentisanim kompanijama iz agrobiznis sektora

Dvodnevni treninzi održavaju se u okviru projekta „Pomoć za trgovinu“ koji sprovodi UNDP, a finansira Ruska Federacija, a čiji je cilj da promoviše inkluzivni rast kroz promociju proizvodnih kapaciteta i konkurentnosti poljoprivrednog sektora u Srbiji. Radionice je od 27. septembra do 15. oktobra prošlo preko 50 učesnika selektovanih od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.   Eksperti SEEDEV-a

Read More
596e8e553f65fd9f07af4ca7daf1d416eafe9a26185eb95618pimgpsh_fullsize_distr

Održana panel diskusija sa temom budućih pravaca razvoja poljoprivrede Srbije

U četvrtak, 15. septembra, držana je panel diskusija sa temom budućih pravaca razvoja poljoprivrede Srbije sa akcentom na ruralni razvoj. SEEDEV je moderirao panelom. Panelisti su bili ministar B. Nedimović, bivši evropski komesar za poljoprivredu F. Fišler, Koordinator za poljoprivredu u Privrednoj komori A. Bogunović i M. Ostojić , poljoprivrednik. Moderator je bio programski director SEEDEV-a

Read More
job-sources-all-jobs-wide

SEEDEV širi krug klijenata, povećana saradnja sa privatnim sektorom u 2016-oj godini

U 2016 godini većina aktivnosti i profita SEEDEV-a ostvaruje se saradnjom sa privatnim sektorom i to izradom analiza i strateških planova razvoja. Najveći deo analiza se odnosi na potencijale različitih tržišta i na finansijske indikatore investicija. SEEDEV je razvio metodu analize konkurentnosti poljoprivrede koja omogućava identifikaciju trendova u proizvodnji i trgovini, pozicioniranje određene zemlje na

Read More
niche-mapa-fakt

SEEDEV uradio analizu za niche market proizvode u Gruziji

Cilj analize urađene za potrebe USAID REAP projekta u Gruziji bio je sagledavanje potencijala proizvodnje za niche market proizvode, selekcija proizvoda i preporuka potencijalnih tržišta, kao i preporuke za unapređenje prezentacije proizvoda na tržištu.  Detaljnom analizom velikog broja proizvoda i trijažom na osnovu rezultata analize došlo se do liste preporučenih proizvoda za koje su razrađene

Read More
gruziniusaid1

Državni službenici Gruzije u Srbiji – upoznavanje sa dobrom praksom ruralnog razvoja

Tema posete državnih službenika Gruzije je bila ruralni razvoj i oni su imali priliku da se upoznaju sa donosiocima odluka o ruralnom razvoju u Ministarstvu poljoprivrede i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, regionalnim i ruralnim agencijama razvoja, NGO te da se sretnu sa uspešnim poljoprivrednicima i zadrugama. Funkcionisanje celokupnog sistema, od donosioca odluka, preko izvršioca do

Read More
gruziniusaid3

Studijska poseta poljoprivrednika iz Gruzije

Cilj posete koja je organizovana uz podršku USAID REAP projekta je bio upoznavanje preduzenika i kompanija iz Gruzije sa novim tehnologijama u proizvodnji i skladištenju voća i povrća u Srbiji. Posetom je obuhvaćen ceo lanac snabdevanja proizvodnja, prerada i plasman. Od primarne proizvodnje su obišli proizvođače voća i povrća, zatim hladnjačare, moderne sušare voća i

Read More
compost-2

Saradnja sa Ernst & Young na projektu EBRD-a iz oblasti prehrambene industrije

Ernst & Young je angažovao SEEDEV na projektu za selekciju sektora prehrambene industrije u regionu zarad unapređenja iskorišćenosti ostataka proizvodnje koji finansira EBRD. Cilj projekta je sagledavanje potencijala sektora prehrambene industrije po zemljama, selekcija potencijalno najvećih generatora otpada za koje postoji realan prostor za unapređenje, analiza legislative i dosadašnje prakse tretmana. Obuhvaćeni su sektori industrije

Read More
naslovna 2

Poseta gruzijskih zadrugara Srbiji

Zadrugarstvo u Srbiji, iako se već dugo nosi sa brojnim izazovima i nedoslednostima, može da ponudi funkcionalna i inovativna rešenja za operativne i statusne probleme u zadružnom funkcionisanju. To je bila tema intenzivne razmene tokom studijskog putovanja koje su organizovali SEEDEV i OXFAM preko ENPARD programa (European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development) na

Read More
Agriculture aquaculture water system farm

IPARD u Srbiji – podrška preradi poljoprivrednih proizvoda

Mera: Investicije u fizičku imovinu u vezi prerade i marketinga poljoprivrednih i ribljih proizvoda Ko može da bude korisnik ove mere? Korisnici su preduzetnici i pravna lica / preduzeća sa manje od 25% kapitala ili glasačkih prava koja su u posedu državnih organa. Preduzeće može da se sastoji od jednog ili više objekata (lokalnih proizvodnih

Read More