SEEDEV - Agricultural Consultancy
+381 11 404 50 77
seedev@seedev.org

Home » Sektorske analize

Секторска анализа производње и прераде осталих усева у Републици Србији за потребе ИПАРД програмирања је рађена од стране стручњака компаније СЕЕДЕВ. Финасирана је од стране Министартва пљопривреде, шумарства и водопривреде.
Read more
Циљ израде секторске анализе је сагледавање стања у сектору рибарства, како би се на основу добијених показатеља формулисале препоруке МПШВ за израду мера за унапређење конкурентности и ИПАРД 3 програма Републике Србије за период 2021 – 2027.
Read more
Секторска анализа треба да укаже на промене и интервенције у сектору производње и прераде поврћа у дефинисању посебних услова за кориснике IPARD подстицаја као и друге опште услове који се тичу врсте инвестиција, висине минималне и максималне подршке итд. Поред тога, циљ анализе је да сагледа стање у сектору поврћа као оквира за планирање и ...
Read more
Циљ овe секторске анализе је приказ типологије актера у сектору млекарства, њихове тржишне и конкурентске позиције, са посебним освртом на процену потреба за инвестицијама и предлогом критеријума за подршку ИПАРД 3 програма. Такође, има за циљ да сублимира доступне податке, изврши квалитативну и квантитативну анализу стања у сектору млекарства у Републици Србији, процени конкурентност домаће ...
Read more
Секторска анализа производње и прераде меса у Републици Србији за потребе ИПАРД програмирања спроведена је од стране стручњака компаније SEEDEV. Финансирана је од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а главни аутор анализе је проф. др Дејан Крњаић. Aжурирање постојеће секторске анализе меса има за циљ сагледавање стања у производњи и преради меса ради давања ...
Read more
Секторска анализа треба да укаже на промене и интервенције у сектору производње и прераде воћа у дефинисању посебних услова за кориснике IPARD подстицаја као и друге опште услове који се тичу врсте инвестиција, висине минималне и максималне подршке итд. Поред тога, циљ анализе је да сагледа стање у сектору воћа као оквира за планирање и ...
Read more
Srbija je jedan od tri najveća proizvođača soje u Evropi i u isto vreme je jedina zemlja koja je samodovoljna u proizvodnji i preradi soje za potrebe domaće industrije stočne hrane i dodatno potpuno zatvorena za uvoz genetski modifikovanih (GM) proizvoda. Ovo samim tim znači da su svo meso, jaja i mleko proizvedeni u Srbiji ...
Read more
Studija ’’Sektorska analiza poljoprivrede u opštinama Odžaci i Kula’’ nastala je kao aktivnost na projektu prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije a sprovedenog sa strane Srbije saradnjom Nacionalne alijanse za loklani ekonomski razvoj i opština Odžaci i Kula. Opšti cilj projekta je unapređenje konkurentnosti i održivog ekonomskog rasta u pograničnim opštinama, gde je poljoprivreda identifikovana ...
Read more
Dobrobit životinja, pored etičkog i pravnog aspekta, ima i svoje ekonomske dimenzije, odnosno ona može biti tretirana i kao ekonomsko pitanje. Publikacija pred čitaocem, upravo iz ovog ugla sagledava proces unapređivanja standarda dobrobiti farmskih životinja. Svako ko gaji farmske životinje, bavi se njihovim prevozom ili klanjem, mora da obezbedi dostizanje određenog stepena dobrobiti životinja koji ...
Read more
Studija o trendovina i preporukama u poljoprivredi i ruralnom razvoju nastala je kao aktivnost na projektu „Seenet – translokalna mreža za saradnju između Italije i jugoistočne Evrope“ koji podstiče dijalog između zemalja, ustanova i lokalnih zajednica jugoistočne Evrope, a sve u cilju efikasnog lokalnog razvoja teritorija uključenih u Program. Program sprovodi Oxfam Italija, a opština ...
Read more
Page 1 of 2 12