SEEDEV - Agricultural Consultancy
+381 11 404 50 77
seedev@seedev.org

Home » Sektorske analize

Srbija je jedan od tri najveća proizvođača soje u Evropi i u isto vreme je jedina zemlja koja je samodovoljna u proizvodnji i preradi soje za potrebe domaće industrije stočne hrane i dodatno potpuno zatvorena za uvoz genetski modifikovanih (GM) proizvoda. Ovo samim tim znači da su svo meso, jaja i mleko proizvedeni u Srbiji ...
Read more
Studija ’’Sektorska analiza poljoprivrede u opštinama Odžaci i Kula’’ nastala je kao aktivnost na projektu prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije a sprovedenog sa strane Srbije saradnjom Nacionalne alijanse za loklani ekonomski razvoj i opština Odžaci i Kula. Opšti cilj projekta je unapređenje konkurentnosti i održivog ekonomskog rasta u pograničnim opštinama, gde je poljoprivreda identifikovana ...
Read more
Dobrobit životinja, pored etičkog i pravnog aspekta, ima i svoje ekonomske dimenzije, odnosno ona može biti tretirana i kao ekonomsko pitanje. Publikacija pred čitaocem, upravo iz ovog ugla sagledava proces unapređivanja standarda dobrobiti farmskih životinja. Svako ko gaji farmske životinje, bavi se njihovim prevozom ili klanjem, mora da obezbedi dostizanje određenog stepena dobrobiti životinja koji ...
Read more
Studija o trendovina i preporukama u poljoprivredi i ruralnom razvoju nastala je kao aktivnost na projektu „Seenet – translokalna mreža za saradnju između Italije i jugoistočne Evrope“ koji podstiče dijalog između zemalja, ustanova i lokalnih zajednica jugoistočne Evrope, a sve u cilju efikasnog lokalnog razvoja teritorija uključenih u Program. Program sprovodi Oxfam Italija, a opština ...
Read more
U godini pisanja ove strategije prvi put u povijesti čovječanstva u gradu živi više ljudi nego na selu. Taj neumoljivi trend, koji je počeo osnivanjem prvoga grada, nastavit će se i u budućnosti, iako ruralna područja zauzimaju više od 95% ukupne površine na Zemlji. No, što se više ljudi odlučivalo za život u gradu i ...
Read more