Client Međimurska županija
Date of completion 19 Aug 2015
Project designer SEEDEV
  • Ruralni razvoj
  • Orijentacija prema kvalitetu
  • Holistički pristup
  • Poljoprivreda
  • Preduzetništvo
  • Turizam