SEEDEV - Agricultural Consultancy
+381 11 404 50 77
seedev@seedev.org

Reference / Publikacije

Home » Reference / Publikacije

Konkurentnost poljoprivrede Srbije
Konkurentnost
Pred vama je je analiza konkurentnosti za 37 poljoprivrednih proizvoda, sa prikazom osnovnih konkuretnstkih pozicija za 19 najzančajnijih proizvoda i elementa koji na nju utiču,...
Efekti liberalizacije Zakona o GMO na tržište soje u Srbiji
Sektorske analize
Srbija je jedan od tri najveća proizvođača soje u Evropi i u isto vreme je jedina zemlja koja je samodovoljna u proizvodnji i preradi soje...
Analiza poljoprivrednog sektora Zapadnobačkog okruga
Sektorske analize
Studija ’’Sektorska analiza poljoprivrede u opštinama Odžaci i Kula’’ nastala je kao aktivnost na projektu prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije a sprovedenog sa strane...
Trgovina poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Kosova
Saradnja
Istraživanje i studija “Prilike i prepreke za unapređenje trgovinske razmene poljoprivrednim proizvodima između Kosova i Srbije” realizovani su u okviru projekata “ReConnenction” Hartefakt Fonda, uz...
Ekonomska analiza uvođenja standarda dobrobiti životinja
Sektorske analize
Dobrobit životinja, pored etičkog i pravnog aspekta, ima i svoje ekonomske dimenzije, odnosno ona može biti tretirana i kao ekonomsko pitanje. Publikacija pred čitaocem, upravo...
Analiza stanja i preporuke za razvoj poljoprivrede i sela u gradskoj opštini Lazarevac
Sektorske analize
Studija o trendovina i preporukama u poljoprivredi i ruralnom razvoju nastala je kao aktivnost na projektu „Seenet – translokalna mreža za saradnju između Italije i...
Budućnost sela u Srbiji
Unapređenje razvoja
Studija “Budućnost sela u Srbiji” realizovana je u saradnji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednice Vlade za evropske integracije i SEEDEV-a....
Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije
Sektorske analize
U godini pisanja ove strategije prvi put u povijesti čovječanstva u gradu živi više ljudi nego na selu. Taj neumoljivi trend, koji je počeo osnivanjem...