Pažljivo pripremane, zanimljive, drugačije

Naše obuke i treninzi su vrlo pažljivo pripremane, zanimljive, drugačije, sa najboljim stručnjacima praktičarima


Reference

Podrška u jačanju kapaciteta i organizacionom razvoju za komponentu EU projekta “U novom pravcu: Podrška poljoprivrednim zadrugama u Gruziji’’

 
Klijent
OXFAM
Finansirano od
Evropska komisija
Godina
2014-2015
 

Podrška poljoprivrednim zadrugama u Gruziji, Udruživanje - OXFAM regionalni MECIS sastanak za razmenu znanja i iskustva

 
Klijent
OXFAM
Finansirano od
Evropska komisija
Godina
2015
 

PBILDs – Podrška ženskom preduzetništvu

 
Klijent
Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP Bujanovac
Finansirano od
Projekat Inicijativa za negovanje mira i lokalni razvoj (PBILD)
Godina
2012
 

Obuke za izgradnju kapaciteta lokalnih udruženja na Kosovu

 
Klijent
Mercy Corps
Finansirano od
USAID, CAIP – Kosovo Community Action program
Godina
2013-2014
 

Jačanje kapaciteta i priprema za korišćenje IPA pretpristupnih fondova – obuka za predstavnike opština i centralnih vlasti

 
Klijent
Development Alternatives Inc.
Finansirano od
USAID
Godina
2009-2010
 

Analiza šećernog sektora u Srbiji

 
Klijent
Finanziaria Saccarifera Italo Iberica
Finansirano od
Finanziaria Saccarifera Italo Iberica
Godina
2011
 

Podrška novoosnovanoj Agenciji za ruralni razvoj Opštine Inđija

 
Klijent
Opština Inđija
Finansirano od
Opština Inđija
Godina
2008
 

Priprema projekata za finansiranje iz EU fondova iz oblasti poljoprivrede u AP Vojvodini

 
Klijent
AP Vojvodina, Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine
Finansirano od
ADA Razvojna agencija Austrije
Godina
2012
 

Priprema projekata za finansiranje iz EU fondova iz oblasti poljoprivrede u BIH

 
Klijent
Regionalna savjetodavna služba Bratunac
Finansirano od
Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP
Godina
2013
 

Trening o uticaju klimatskih promena

 
Klijent
Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP za BIH, Regionalni program za oporavak Srebrenice SRRP
Finansirano od
Ujedinjene nacije
Godina
2014