March 25, 2020 Aktivnosti, Aktuelno No Comments

Korona virus u velikoj meri je zaustavio svet. Posledice će tek da se osete. Poljoprivreda kao kompleksan sektor imaće brojne pozitvne i negativne posledice. Kriza u potrošnji i trgovini utiče na realni sektor, iz koga će se ona preneti u finansijski sektor i na kraju državni kroz makroekonmsku nestabilnost. Kurs valute je dobar indikator za to. Treba znati da naši najveći konkurenti u berzanskim izvoznim poljoprivrednim robama beleže velike procente devalvacije, koji će umogome da utiče na sliku konkurentnosti, mogućnost izvoza i profite naših proizvodjača i trgovaca.

Written by SEEDEV