Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

Šta je IPARD

Home / IPARD / Šta je IPARD
Mera 101: Primarna proizvodnjaMera 103: Prerada

O čemu se ovde uopšte radi?

Izaberite Meru 101 ili Meru 103 kako biste dobili više informacija.

Mera 101. Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Investitor (Korisnik IPARD sredstava)
Zakonska osnova
Ko može da bude investitor (korisnik IPARD sredstava)?
Koje uslove treba da ispune preduzetnik, privredno društvo i zadruga?
Šta još treba da ispune privredno društvo i zadruga?
Da li više članova gazdinstva ili više pravnih lica istog vlasnika mogu da konkurišu za IPARD sredstva?
Koje opšte uslove treba da ispuni prihvatljiv investitor?
Koje uslove treba da ispuni investitor ako radi u sektoru mesa?
Koje uslove treba da ispuni investitor ako radi u sektoru mleka?
Koje uslove treba da ispuni investitor ako radi u sektoru voća?
Koje uslove treba da ispuni investitor ako radi u sektoru povrća?
Koje uslove treba da ispuni investitor ako radi u ostalim sektorima?
Da li je potrebna stručna sprema ili posebno iskustvo?
Da li postoji pozitivna diskriminacija?
Da li je potreban poslovni plan?
Koji su elementi i pokazatelji ekonomski održivosti podnosioce o projekta?
Investicija (IPARD projekat Mera 3)
Šta je prihvatljiva investicija za IPARD projekat?
Koje troškovi se ne mogu finansirati IPARD sredstvima?
Da li mogu da konkurišem za IPARD sredstva za već započetu investiciju?
Koje sektore poljoprivrede pokriva IPARD program?
Koji su to ostali usevi?
Na koje tačno kulture može da se odnosi investicija?
Koji je iznos IPARD podsticaja?
Koliko može da bude stara oprema i mehanizacija koja se kupuje?
Mogu li da investiram u nabavku novog traktora?
Koje uslove treba ispuniti za kupovinu traktora zavisno od sektora?
Da li može da se konkuriše za opremu koja se ugrađuje u objekat?
Gde, u kom mestu mogu da investiram?
Da li može da se menja odobreni projekat?

Mera 103. Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda I proizvoda ribarstva

Investitor (Korisnik IPARD sredstava)
Zakonska osnova
Ko može da bude investitor (korisnik IPARD sredstava)?
Koje uslove treba da ispune preduzetnik, privredno društvo i zadruga?
Šta još treba da ispune privredno društvo i zadruga?
Da li više članova gazdinstva ili više pravnih lica istog vlasnika mogu da konkurišu za IPARD sredstva?
Koje opšte uslove treba da ispuni prihvatljiv investitor?
Koje uslove treba da ispuni investitor ako radi u sektoru mesa?
Koje uslove treba da ispuni investitor ako radi u sektoru mleka?
Koje uslove treba da ispuni investitor ako radi u sektoru voća?
Koje uslove treba da ispuni investitor ako radi u sektoru povrća?
Da li je potrebna stručna sprema ili posebno iskustvo?
Da li je potreban poslovni plan?
Koji su elementi i pokazatelji ekonomski održivosti podnosioce o projekta?
Investicija (IPARD projekat Mera 3)
Šta je prihvatljiva investicija za IPARD projekat?
Da li mogu da konkurišem za IPARD sredstva za već započetu investiciju?
Koje sektore poljoprivrede pokriva IPARD program?
Na koje tačno kulture može da se odnosi investicija
Koji je iznos IPARD podsticaja?
Koliko može da bude stara oprema i mehanizacija koja se kupuje?
Da li može da se konkuriše za opremu koja se ugrađuje u objekat pre izgradnje objekta?
Da li može da se menja odobreni projekat?
Kad je investicija realizovana?