May 11, 2019 Aktivnosti No Comments

Maj 2019: Goran je bio panelista na EBRD skupu u Sarajevu jer njegova stručnost spaja poljoprivredu sa turizmom i diverzifikacijom ekonomije u regionu

Written by SEEDEV