SEEDEV - Agricultural Consultancy
+381 11 404 50 77
seedev@seedev.org

Aktuelno

Home » Aktuelno

U organizaciji Regionalne privredne komore u Valjevu je 17.01.2020. predstavljena sektorska analiza proizvodnje i prerade voća. Voće je nakonkuretniji sektor poljoprivrede Srbije, prvenstveno zbog konkurentnosti zamrznute maline i vošnje na evrpskom tržištu. Postoji veliki prostor da se unapredi sektro i kroz investicije ali i rešavanjem problema koji postoje u proizvodnji i preradi voća a tiču ...
Read more
Đorđe Teofilovic je u PKS  predstavio sektorsku analizu proizvodnje i prerade povrća koja je rađena za Ministratvo poljoprivrede a treba da podrži programiranje IPARD III programa.  
Read more
Potrošnja paradajza na domaćem tržištu u prvom kvartalu godine je pet puta uvećana u poslednjih deset godina. Domaći paradajz je izrazito konkurentan kvalitetom.
Read more
Danas je u Privrednoj  komori Srbije u ime SEEDEV tima, Goran Živkov predstavio rezultate sektorske analize za ostale useve. Analiza je uradjena za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za potrebe programiranja Ipard III programa.  Predstavnici sektora, Ministarstva i ostalih zainteresovanih  strana aktivno su učestvovali u diskusiji koja ima za cilj bolje definisanje specifičnih kriterijuma za ...
Read more
Kada posmatramo rang Srbije u svetu po zasejanim površinama, ona je na nivou svojih zemljišnih resursa (39. po ukupnim zemljšnim resursima i 40. u zasejanim površinama pšenice u 2017. godini). Po izvozu je na 22 mestu u svetu što ukazuje na tržišnu orijentaciju Srbije. Kod značajnog broja zemalja forsiranje proizvodnje pšenice je zbog prehrambene sigurnosti.
Read more
Page 2 of 2 12