SEEDEV - Agricultural Consultancy
+381 11 404 50 77
seedev@seedev.org

Aktuelno

Home » Aktuelno

Prilika za razvoj proizvodnje kornišona u većem obimu u Srbiji i zemljama okruženja (pre svega BiH) je nastala kada je u Nemačkoj minimalna cena rada povećana (2014 godine) i proizvodnja postala neisplativa. Organizatori proizvodnje sele opremu i organizuju proizvodnju u zemljama sa jeftinijom radnom snagom i dobrim proizvođačima. Nekoliko godina proizvodnja značajno raste u Vojvodini, ...
Read more
Rusija je 6. avgusta 2014. godine uvela zabranu uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda iz EU. Pre uvođenja zabrane na tržištu Rusije dominantni uvoznik jabuke  je bila  Poljska sa 39% udela u količinama i 36% u vrednosti ukupnog uvoza Rusije. Nakon uvođenja Srbija je  postala najveći izvoznik jabuke na rusko tržšte. Na ovoj poziciji je ostala do ...
Read more
Severna Makedonija je tradicionalno bila vodeći snabdevač Srbije ranog paradajza, ali poslednjih godina Makedonija gubi vodeću poziciju I Albanija preuzima najvećim delom snabdevanje Srbije ranim paradajzom. Uspostavljanje jakih poslovnih veza među veletrgovcima iz Albanije i Srbije rezultira rastom izvoza teško kvarljivog povrća iz Srbije u Albaniju. Izvoz je započet smanjenjem transportnih troškova pa su kamioni ...
Read more
Korona virus u velikoj meri je zaustavio svet. Posledice će tek da se osete. Poljoprivreda kao kompleksan sektor imaće brojne pozitvne i negativne posledice. Kriza u potrošnji i trgovini utiče na realni sektor, iz koga će se ona preneti u finansijski sektor i na kraju državni kroz makroekonmsku nestabilnost. Kurs valute je dobar indikator za ...
Read more
SEEDEV je izradio Analizu 10 najznačajnih poljoprivrednih proizvoda u Srbiji. Dokument je dostupan ovde.
Read more
Svi dokumneti na broju i sa svim potrebnim informacijama. Zbog nas niko ne čeka evaluaciju projekta i rešenje mesecima. Mi poštujemo UAP, naše i tuđe klijente.
Read more
SEEDEV je uradio analizu  kompanija prerađivača poljoprivrednih proizvoda, po svim kategorijama – šećerane, uljare, prerada sokova, prerada voća i povrća, kondidori, prerarda stočne hrane, mlekare, prerada mesa i mleka, mlinovi, prerada ribe, proizvodnja  paste i testa i ostala prerada. Najveće ukupne poslovne prihode imaju kompanije u preradi mesa a najveći broj kompanija se bavi preradom ...
Read more
Izvoz sveže šljive iz Srbije beleži pad – od 2014. kad je bio 19 miliona USD pao je na 6.5 miliona u 2019. I izvoz sveže šljive koji je bio usmeren uglavnom na rusko tržište kontinuisano pada poslednjih nekoliko godina (sa 30 miliona u 2013. na 7 miliona u 2018). Za razliku od ova dva ...
Read more
Naša nova adresa je Bulevar Arsenija Čarnojevića 72 / 4. sprat. Dobrodošli.
Read more
16. zimiski seminar koji 100 P Plus organizuje na Tari bio je prilika da se s paorima prodiskutuju prelozi sektorskih analiza za ostale useve i za povrće. Dileme oko kojih je diskusija vođena su podizanje donje granice površina kod posebnih uslova kako bi se otvorio prostor za veću podršku iz nacionalnih mera malim i srednjim ...
Read more
Page 1 of 2 12