SEEDEV - Agricultural Consultancy
+381 11 404 50 77
seedev@seedev.org

Home » Archive

Korona virus u velikoj meri je zaustavio svet. Posledice će tek da se osete. Poljoprivreda kao kompleksan sektor imaće brojne pozitvne i negativne posledice. Kriza u potrošnji i trgovini utiče na realni sektor, iz koga će se ona preneti u finansijski sektor i na kraju državni kroz makroekonmsku nestabilnost. Kurs valute je dobar indikator za ...
Read more
Svi dokumneti na broju i sa svim potrebnim informacijama. Zbog nas niko ne čeka evaluaciju projekta i rešenje mesecima. Mi poštujemo UAP, naše i tuđe klijente.
Read more
SEEDEV je uradio analizu  kompanija prerađivača poljoprivrednih proizvoda, po svim kategorijama – šećerane, uljare, prerada sokova, prerada voća i povrća, kondidori, prerarda stočne hrane, mlekare, prerada mesa i mleka, mlinovi, prerada ribe, proizvodnja  paste i testa i ostala prerada. Najveće ukupne poslovne prihode imaju kompanije u preradi mesa a najveći broj kompanija se bavi preradom ...
Read more
Izvoz sveže šljive iz Srbije beleži pad – od 2014. kad je bio 19 miliona USD pao je na 6.5 miliona u 2019. I izvoz sveže šljive koji je bio usmeren uglavnom na rusko tržište kontinuisano pada poslednjih nekoliko godina (sa 30 miliona u 2013. na 7 miliona u 2018). Za razliku od ova dva ...
Read more
Naša nova adresa je Bulevar Arsenija Čarnojevića 72 / 4. sprat. Dobrodošli.
Read more
16. zimiski seminar koji 100 P Plus organizuje na Tari bio je prilika da se s paorima prodiskutuju prelozi sektorskih analiza za ostale useve i za povrće. Dileme oko kojih je diskusija vođena su podizanje donje granice površina kod posebnih uslova kako bi se otvorio prostor za veću podršku iz nacionalnih mera malim i srednjim ...
Read more
U organizaciji Regionalne privredne komore u Valjevu je 17.01.2020. predstavljena sektorska analiza proizvodnje i prerade voća. Voće je nakonkuretniji sektor poljoprivrede Srbije, prvenstveno zbog konkurentnosti zamrznute maline i vošnje na evrpskom tržištu. Postoji veliki prostor da se unapredi sektro i kroz investicije ali i rešavanjem problema koji postoje u proizvodnji i preradi voća a tiču ...
Read more
Đorđe Teofilovic je u PKS  predstavio sektorsku analizu proizvodnje i prerade povrća koja je rađena za Ministratvo poljoprivrede a treba da podrži programiranje IPARD III programa.  
Read more
Potrošnja paradajza na domaćem tržištu u prvom kvartalu godine je pet puta uvećana u poslednjih deset godina. Domaći paradajz je izrazito konkurentan kvalitetom.
Read more
Danas je u Privrednoj  komori Srbije u ime SEEDEV tima, Goran Živkov predstavio rezultate sektorske analize za ostale useve. Analiza je uradjena za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za potrebe programiranja Ipard III programa.  Predstavnici sektora, Ministarstva i ostalih zainteresovanih  strana aktivno su učestvovali u diskusiji koja ima za cilj bolje definisanje specifičnih kriterijuma za ...
Read more