Slide background

Polugodišnja
prognoza cena

decembar-maj

IPARD u Srbiji – podrška preradi poljoprivrednih proizvoda

Home / IPARD u Srbiji – podrška preradi poljoprivrednih proizvoda

Mera: Investicije u fizičku imovinu u vezi prerade i marketinga poljoprivrednih i ribljih proizvoda

Ko može da bude korisnik ove mere?

Korisnici su preduzetnici i pravna lica / preduzeća sa manje od 25% kapitala ili glasačkih prava koja su u posedu državnih organa. Preduzeće može da se sastoji od jednog ili više objekata (lokalnih proizvodnih jedinica). Korisnici moraju da budu registrovani u Registar privrednih društava (Registar preduzetnika) Srbije i treba da imaju aktivan status.

Ostavite komentar