SEEDEV - Agricultural Consultancy
+381 11 404 50 77
seedev@seedev.org

Home » Archive

Svi dokumneti na broju i sa svim potrebnim informacijama. Zbog nas niko ne čeka evaluaciju projekta i rešenje mesecima. Mi poštujemo UAP, naše i tuđe klijente.
Read more
SEEDEV je uradio analizu  kompanija prerađivača poljoprivrednih proizvoda, po svim kategorijama – šećerane, uljare, prerada sokova, prerada voća i povrća, kondidori, prerarda stočne hrane, mlekare, prerada mesa i mleka, mlinovi, prerada ribe, proizvodnja  paste i testa i ostala prerada. Najveće ukupne poslovne prihode imaju kompanije u preradi mesa a najveći broj kompanija se bavi preradom ...
Read more