Istražujemo i predlažemo inovativna rešenja za poljoprivredu i ruralni razvoj

Podržavamo poljoprivrednike, kompanije, lokalne samouprave i državne institucije da donesu dobre odluke

Oblasti delovanja

Trendovi

Analiziramo trendove u proizvodnji i trgovini, konkurentnost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, tržišnih lanaca

Promene

Proučavamo efekte promena i njihov uticaj na poljoprivredu, ekonomiju i razvoj

Dodavanje vrednosti

Povećanje vrednosti proizvoda, kvalitet i standardi kvaliteta su naša specijalnost. Imamo praktično iskustvo i ponosimo se

Obuke i treninzi

Naše obuke i treninzi su vrlo pažljivo pripremane, zanimljive, drugačije, sa najboljim stručnjacima praktičarima

Saradnja

Sarađujemo sa udruženjima, kompanijama i poljoprivrednim gazdinstvima i podržavamo ih da donesu dobre odluke

Publikacije

 • Pages from i1760sr[1]
  Povezivanje: ljudi, mesta, proizvodi – Priručnik za promovisalje kvaliteta proizvoda sa geografskim poreklom I održive geografske oznake (2012)
  Priručnik

 • Pages from Ekonomska-analiza-web[1]
  Ekonomska analiza uvođenja standarda dobrobiti životinja (2014)
  Studija

 • Pages from SRB-KOS_SRP_web[1]
  Trgovina poljoprivrednim proizvodima između Srbije i Kosova (2013)
  Studija

 • Pages from publikacija_Stanje_i_prespektive_razvoja_TP_u_Zlatib_okrugu
  Stanje i perspektive razvoja tipičnih proizvoda u Zlatiborskom okrugu (2012)
  Studija

 • Pages from strategija-ruralnog-razvoja-medjimurske-zupanije
  Strategija ruralnog razvoja Međimurske županije (2008)
  Studija

 • Pages from Analiza stanja i preporuke za razvoj poljoprivrede i sela u Gradskoj opstini Lazarevac[1]
  Analiza stanja i preporuke za razvoj poljoprivrede i sela u gradskoj opštini Lazarevac
  Studija

 • Konkurentnost Kikinda
  Analiza konkurentnosti opštine Kikinda za privlačenje investicija (2015)
  Studija

 • poljoprivreda
  Analiza poljoprivrednog sektora Zapadnobačkog okruga
  Studija

Kompletna lista publikacija


Lista publikacija

Najave i Događaji

Agriculture aquaculture water system farm

IPARD u Srbiji – podrška preradi poljoprivrednih proizvoda

Mera: Investicije u fizičku imovinu u vezi prerade i marketinga poljoprivrednih i ribljih proizvoda Ko može da bude korisnik ove mere? Korisnici su preduzetnici i pravna lica / preduzeća sa manje od 25% kapitala ili glasačkih prava koja su u posedu državnih organa. Preduzeće može da se sastoji od jednog ili više objekata (lokalnih proizvodnih

.


Mar 05, 2015   No Comments
sredstva po merama IPARD

IPARD sredstva po merama

Iznosi u evrima u tabeli po godinama predstavljaju kontribuciju javnih sredstava EU koja su deo investicije u procentu koji je definisan u Programu po merama. Iz tabele je takođe vidljivo da Ministarstvo planira da prvo akredituje mere podrške primarnoj i prerađivačkoj proizvodnji i diverzifikacije aktivnosti farmi, a od 2017. ili kasnije će biti dostupna sredstva

.


Mar 03, 2015   No Comments
primarna proizvodnja

IPARD u Srbiji – podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

20. januara 2015. godine, Evropska komisija usvojila je IPARD Program (Program za ruralni razvoj u Srbiji). Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je Program na svom web sajtu na engleskom jeziku. SEEDEV je pripremio informacije na srpskom jeziku o meri pod nazivom Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdiinstava, a u sledećih nekoliko dana biće postavljene i

.


Feb 26, 2015   No Comments